Mơ thấy người tây, Chiêm bao thấy người tây đánh con gì

Mơ thấy người tây

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người tây 13, 43, 93, 98

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
nước mắt 48, 51, 71
con gián 01, 49
xếp quần áo 06, 09
lớp học 81, 84
ve gái 65, 63
thấy người còn trẻ 64, 78
đỉa bám đầy người 28, 11
bị tai nạn 45,78
nhiều hũ nước đái 96, 69
màu trắng 02