Mơ thấy người tây, Chiêm bao thấy người tây đánh con gì

Mơ thấy người tây

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người tây 13, 43, 93, 98

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
mơ thấy ai chết không rõ 38, 39
bị thương 03, 90, 63
nhà xe 65, 66, 67
gặp gái 05, 25, 65
bóng đèn 73, 48
nhà máy 48, 68, 28
quả bàng 31, 32
xe ô tô 08, 80, 85
vé thưởng 29, 86
gặp đàn bà 28, 87