Mơ thấy người tây, Chiêm bao thấy người tây đánh con gì

Mơ thấy người tây

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người tây 13, 43, 93, 98

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cát 36, 63
rắn quấn chân 96
rụng răng không chảy máu 03, 31, 32, 52, 62
đôi giầy ba ta 02, 03
quan tài chưa chôn 04
ăn hoa quả 26, 62
lấy chồng 31, 62, 69
thấy xác người chết 69,48,04,60,12,52
chó đẻ 09, 90, 91, 96, 16
cha chết 05,72