Mơ thấy người tây, Chiêm bao thấy người tây đánh con gì

Mơ thấy người tây

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người tây 13, 43, 93, 98

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
nói chuyện với mẹ 57, 75
mẹ đỡ đầu 26, 76, 67
giấy tờ ướt 26, 66
cổng trào 40, 80, 20
thợ xây 78, 87, 73
mẹ bế con gái 64, 14
được tiền chia hai 05, 50
quả bàng 31, 32
quả bóng 11, 45, 72
gặp chướng ngại vật không đi được 81, 18