Mơ thấy người tây, Chiêm bao thấy người tây đánh con gì

Mơ thấy người tây

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người tây 13, 43, 93, 98

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
ăn tiệc 83, 87
rắn cắn gót chân 57
trèo cây ổi 49
con trĩ 01, 30, 70, 75
đào đất 56
pháo hoa 34
mèo cắn 29, 41, 14
đuổi bắt 15, 57, 72
con mèo 18, 58, 89
đi ỉa đông người 08, 09