Mơ thấy người ta đánh mẹ chảy máu đầu, Chiêm bao thấy người ta đánh mẹ chảy máu đầu đánh con gì

Mơ thấy người ta đánh mẹ chảy máu đầu

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người ta đánh mẹ chảy máu đầu 63, 68, 64

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
áo con phụ nữ 00, 02
bông sen 24, 74
cưỡi ngựa 41
quan tài 06, 56, 26
trời mưa 29, 92
tảng đá 20, 40, 60, 80
áo len 34, 84
mẹ đỡ đầu 26, 76, 67
mất đồ 01, 03, 43
đuổi bắt 15, 57, 72