Mơ thấy người ta đánh mẹ chảy máu đầu, Chiêm bao thấy người ta đánh mẹ chảy máu đầu đánh con gì

Mơ thấy người ta đánh mẹ chảy máu đầu

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người ta đánh mẹ chảy máu đầu 63, 68, 64

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cây không hoa 75, 85
đàn bà ghen 09, 23
đỉa bám vào chân 29
hùm beo 29, 40
ăn hàng 03,04, 52, 19
bàn ăn bày đẹp 06
trèo cây ổi 49
chim 02,22,32
tủ lệch 89, 85
ăn trộm xe máy 04