Mơ thấy người ta đánh mẹ chảy máu đầu, Chiêm bao thấy người ta đánh mẹ chảy máu đầu đánh con gì

Mơ thấy người ta đánh mẹ chảy máu đầu

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người ta đánh mẹ chảy máu đầu 63, 68, 64

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
ăn hoa quả 26, 62
đi ỉa đông người 08, 09
lửa đốt dế mèn 27, 72
tuồng lương 09, 92
nhà tối tăm 25, 65
cò xanh 02, 73
con nhái 26, 62,54
tai nạn ôtô 69, 54
về quê 57, 75
cò trắng 84, 00