Mơ thấy người ta đánh mẹ chảy máu đầu, Chiêm bao thấy người ta đánh mẹ chảy máu đầu đánh con gì

Mơ thấy người ta đánh mẹ chảy máu đầu

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người ta đánh mẹ chảy máu đầu 63, 68, 64

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đi ỉa đông người 08, 09
cái cuốc 68, 69
ngắm vuốt 17, 38, 81
mình khóc 85, 87
sửa nhà 24, 26
quan tài 06, 56, 26
con vẹn 61, 62
cối giã giò 86, 48
yêu người cùng giới 70, 75
chó cắn chảy máu 98, 89