Mơ thấy người nù, Chiêm bao thấy người nù đánh con gì

Mơ thấy người nù

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người nù 62, 82, 68

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
con ngựa 12, 52, 72
quần áo 06, 09
nhiều ghế 44, 84
gạo 08, 80
cây nhiều lộc 04, 05
cái cuốc 68, 69
Nhà mới 03,68
bếp đun 40, 49
chén to 94, 95
cua bể 05, 46, 65