Mơ thấy người nù, Chiêm bao thấy người nù đánh con gì

Mơ thấy người nù

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người nù 62, 82, 68

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đỉa bám đầy người 28, 11
lái xe 08, 63, 64
nói tục 41, 91, 46
xe tang 34, 35, 36
bà già trẻ em 14, 41
thắp nhang 00, 88
khoai lang 51, 52, 95
Trang điểm 04,53
ông chủ 21, 26, 22, 27
nam đèo nữ 12, 25, 92