Mơ thấy người nù, Chiêm bao thấy người nù đánh con gì

Mơ thấy người nù

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người nù 62, 82, 68

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đi mua giầy 56, 06
lợn trắng 74, 79
rùa biển 87, 45
quan tài mở nắp 31, 36
phụ nữ đẹp 38, 83
bắp cải 50, 52
mũi khoan 34, 54, 74
sư sãi 76, 46
Thần chết 83, 93
ngã 66, 61, 16