Mơ thấy người nù, Chiêm bao thấy người nù đánh con gì

Mơ thấy người nù

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người nù 62, 82, 68

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
vợ tự tử 08, 18, 56
con rắn 32, 42, 72
con trai 68
gặp người yêu 46, 47, 87
vực thẳm 17, 71
thằng điên 79, 28, 78
bắp cải 50, 52
lái ô tô 08, 63, 64
khí giới 70
chú tiểu 36, 76