Mơ thấy người nù, Chiêm bao thấy người nù đánh con gì

Mơ thấy người nù

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người nù 62, 82, 68

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cái chầy 94, 29, 11, 98
hành kinh 67, 68
đánh nhau đổ máu 00, 31, 34, 75
ngắm vuốt 17, 38, 81
đi thi 26, 78
con đỉa 05, 14, 45,43
chửi chồng 07, 57, 17
quần áo 06, 09
người 01
con kiến 29