Mơ thấy người nù, Chiêm bao thấy người nù đánh con gì

Mơ thấy người nù

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người nù 62, 82, 68

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bóng đá 62
chai 94, 86
đỉa bám đầy người 28, 11
đàn bà 81, 11, 51
bị kẻ thù dọa 39, 72
Con tim 11, 31, 51, 71
đèn thần 07, 57, 75
thạch sùng 32, 72
nhà bằng bạc 02
chó cắn 29, 92, 93