Mơ thấy người nù, Chiêm bao thấy người nù đánh con gì

Mơ thấy người nù

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người nù 62, 82, 68

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
thóc 34, 74
mơ mình bán hàng ăn 06, 07
đi mua giầy 56, 06
đánh cướp 08, 84
thu 08
khai thác vàng 12, 21, 01, 10
gặp bạn trai 04, 37, 38
thằng hề 03, 30
chó cắn đuổi 58, 38
khỏa thân 18, 81, 84, 48