Mơ thấy người nhà đến, Chiêm bao thấy người nhà đến đánh con gì

Mơ thấy người nhà đến

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người nhà đến 56, 86

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cái bình 85
xe ngựa 15, 52, 92
con ó 76
đi tầu 39, 87, 78
thấy người to béo 25, 75, 74
kẻ cướp 03, 83
mơ thấy bố chết nhưng bố chưa chết 87, 97, 67
bàn cờ 14, 54, 74, 94
thi thố 00, 62
người 01