Mơ thấy người nhà đến, Chiêm bao thấy người nhà đến đánh con gì

Mơ thấy người nhà đến

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người nhà đến 56, 86

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
mắt 62, 82, 11, 21, 91, 51
khó đẻ 91, 96, 19
Nhà cửa, xóm làng, rơm rạ, lửa cháy 23, 67
leo trèo bờ suối 89
ngựa 01, 62
người bệnh 58, 85, 80
làm cổng 56
mình đá bóng 49, 62
bán nhẫn vàng 67
khai thác vàng 12, 21, 01, 10