Mơ thấy người nhà đến, Chiêm bao thấy người nhà đến đánh con gì

Mơ thấy người nhà đến

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người nhà đến 56, 86

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
yêu 75, 70
mồ mả 36, 76
uống rượu 35, 45, 90
ăn trộm 01,90
ông cụ già 15, 65, 56, 96
con chấy 11, 16, 61
thấy người bị ám sát 22, 37
được bạc 82
xem đám ma 25, 52
đái dầm 20, 60, 70