Mơ thấy người mù, Chiêm bao thấy người mù đánh con gì

Mơ thấy người mù

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người mù 82, 62

Giải mã giấc mơ thấy người mù

- Chiêm bao thấy người mù là phát giác được một việc trộm cắp hay mưu toan trộm cắp của mình.

- Thấy chính mình bị mù là có người trong thân chết.

Mơ thấy người mù, bạn nên đánh đề con 82, 62

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
chú tiểu 36, 76
cái xẻng 63, 64
cây có nhiều quả 36, 49, 73
bốn người khiêng quan tài 43, 44, 45
mắc điện trên cột 07, 70
cá trắng 05 - 50
con tin 85, 97
rụng răng 31, 32, 52, 62
rắn rết 00, 02, 28, 40, 82
vực thẳm 17, 71