Mơ thấy người mù, Chiêm bao thấy người mù đánh con gì

Mơ thấy người mù

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người mù 82, 62

Giải mã giấc mơ thấy người mù

- Chiêm bao thấy người mù là phát giác được một việc trộm cắp hay mưu toan trộm cắp của mình.

- Thấy chính mình bị mù là có người trong thân chết.

Mơ thấy người mù, bạn nên đánh đề con 82, 62

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
chuột cống 57, 45
hiện vật 65, 56
Số đề 39,41
con chuột nhà 17, 49
đi đánh được cá 76
bị trấn lột 84, 85
gà con 07, 08
lò sưởi tắt 42, 47
bù nhìn 27, 29
nhà to 51, 89