Mơ thấy người già đến, Chiêm bao thấy người già đến đánh con gì

Mơ thấy người già đến

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người già đến 56, 86

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
miệng 18, 81, 85
sinh lí hai người 02, 22
Răng 56,32
Trứng 80,93
học trò 21, 37, 27, 60
chết đuối 07, 30, 84
thấy xác người chết 69,48,04,60,12,52
bàn thờ 15, 43, 46, 95
gặp gà 33, 45, 57
đi thuyền 04, 14