Mơ thấy người già đến, Chiêm bao thấy người già đến đánh con gì

Mơ thấy người già đến

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người già đến 56, 86

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cắt tóc 82, 83, 85
xe ô tô 08, 80, 85
con muỗi 46
gà trống 55, 57
nhà vệ sinh 34, 71
nhẫn ngọc 37, 73
đi tắm 39
con hổ 17 - 71
nồi áp suất 84, 39
biển 58