Mơ thấy người già đến, Chiêm bao thấy người già đến đánh con gì

Mơ thấy người già đến

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người già đến 56, 86

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
thằng hề 03, 30
chơi cờ tướng 31, 13
con khỉ 27, 72
cá trê 43
bùa giải 16, 18, 78
may vá 79, 98, 25
quả trên cây 84, 48
giấy tờ ướt 26, 66
xe cần cẩu 56, 65, 51
chữ số 22, 82