Mơ thấy người già đến, Chiêm bao thấy người già đến đánh con gì

Mơ thấy người già đến

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người già đến 56, 86

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
mua nhà 03, 68
súng 61
quần áo 06, 09
ăn uống 83, 87
dạy võ 56, 06
tin mừng ở xa 12, 02
mưa bão 29, 69
đống rơm 25, 65, 27
con bò 41, 91
căn buồng bình thường 20, 21, 40, 60