Mơ thấy người già đến, Chiêm bao thấy người già đến đánh con gì

Mơ thấy người già đến

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người già đến 56, 86

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bố 04, 88
thằng hề 03, 30
gặp ăn xin 24, 76, 86
cái tát 06
hai thằng ăn cắp 26, 62
bếp đun 40, 49
cái cuốc 68, 69
thôn quê 75, 57
chấy rận 78
bố bế con gái 07, 57