Mơ thấy người già đến, Chiêm bao thấy người già đến đánh con gì

Mơ thấy người già đến

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người già đến 56, 86

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bắn bị thương 48
nhà mái bằng 46, 64
ném vào ma 65, 66
rơi kính đeo 25, 26, 27
đôi giầy ba ta 02, 03
bằng lòng đồng ý 52, 32
mỏ vàng dưới sông 88, 89
ngựa bay 77
khoe 56, 59
ăn tiệm 26, 56, 21