Mơ thấy người già đến, Chiêm bao thấy người già đến đánh con gì

Mơ thấy người già đến

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người già đến 56, 86

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cá sấu 89, 58
ngủ với người khác phái 45, 54
trâu rừng 83, 63
sửa nhà 24, 26
sóng thần 85
mưa nhỏ 68, 78
phơi quần áo 06, 09
áo tây 00,04
Cua 15,49,82
có lóc 68