Mơ thấy người già đến, Chiêm bao thấy người già đến đánh con gì

Mơ thấy người già đến

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người già đến 56, 86

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
Phân 23,95
thaất vọng 12, 71, 64
tin xấu đột ngột 01, 13
chó cắn chảy máu 98, 89
mình chém người 56
thổ công 57, 79
khai thác vàng 12, 21, 01, 10
bài có tứ quý 63, 64
bếp lửa 20, 25, 54
gặp chướng ngại vật không đi được 81, 18