Mơ thấy người già đến, Chiêm bao thấy người già đến đánh con gì

Mơ thấy người già đến

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người già đến 56, 86

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
yêu người cùng giới 70, 75
gặp ô tô xe máy 73
lái ô tô 08, 63, 64
người mình thích 46, 47, 87
khách hàng 30, 89
mơ thấy bố chết nhưng bố chưa chết 87, 97, 67
cây khế 07, 70
nhà hộ sinh 37, 71, 73, 79
lá rụng 51, 59
bảo lãnh đỡ đầu 86