Mơ thấy người già đến, Chiêm bao thấy người già đến đánh con gì

Mơ thấy người già đến

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người già đến 56, 86

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
con công 12 - 21
đi bộ đội 15, 53
chết đuối sống lại 00, 76,93
vây hãm 03, 04
con ốc 16, 61
biếu cụ 85, 58
tủ lệch 89, 85
người đòi nợ 92, 12
rắn cắn người 43, 73
cá nướng 48, 68