Mơ thấy người già đến, Chiêm bao thấy người già đến đánh con gì

Mơ thấy người già đến

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người già đến 56, 86

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
con ó 76
cái màn xanh 14, 41
hôn người lạ 25, 75
người dân tộc đánh nhau 83, 37
chó cắn 29, 92, 93
hoa sen 45
nhà ngói đỏ 84, 92
đi xa ngoại tình 23, 59
đi làm 01, 21, 26
đỉa bám vào chân 29