Mơ thấy người già đến, Chiêm bao thấy người già đến đánh con gì

Mơ thấy người già đến

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người già đến 56, 86

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cái cù 02, 32, 62
gặp ăn xin 24, 76, 86
bị mẹ chửi 16, 37
bù nhìn 27, 29
nhiều ghế 44, 84
phéc mơ tuya 99
mưa nhỏ 68, 78
nhà dột 05, 09
mua bán 25, 28
màu đỏ 26, 68, 82