Mơ thấy người đẻ khó, Chiêm bao thấy người đẻ khó đánh con gì

Mơ thấy người đẻ khó

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người đẻ khó 91

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
ông tượng 82, 06, 43, 88
người ta đánh mẹ chảy máu đầu 63, 68, 64
xì hơi xe 42, 92
bát ngọc 30, 70
người rủ đánh bạc 71
đi xe máy 18, 59
bố bế con trai 52, 57
thằng điên 79, 28, 78
nằm đất 92
lúa gạo 08, 80