Mơ thấy người, Chiêm bao thấy người đánh con gì

Mơ thấy người

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người 01

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bắn bị thương 48
người yêu chết 45
chức 01
dây xích 41, 46, 61
mèo đen 81, 85, 98
nướng sắn 99, 94
chỗ kín đàn ông 01, 21
mất ví 67
nhiều mầu 78
mất đồ 01, 03, 43