Mơ thấy người, Chiêm bao thấy người đánh con gì

Mơ thấy người

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người 01

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đàn lợn 38, 49
yêu bạn thân 12
pháp sư 09, 29, 35, 96
nắng 52, 72, 29, 92
người đẻ 49, 54
đầu trâu 51, 71, 91
tiền năm ngàn 87
thấy người cao lớn 31, 21
uống thuốc 01
cái xẻng 63, 64