Mơ thấy người, Chiêm bao thấy người đánh con gì

Mơ thấy người

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người 01

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đi thuyền trên sông 23, 39, 59, 93
đàn bà 81, 11, 51
tin xấu đột ngột 01, 13
hai người khiêng quan tài 69
cờ bạc 28, 51, 01
đỉa bám chân 29
vợ ngoại tình 03, 93
nước lụt 67, 68
rổ trứng 70, 30
đánh chết rắn 25