Mơ thấy người, Chiêm bao thấy người đánh con gì

Mơ thấy người

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người 01

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
trèo mái nhà 59
nhà to 51, 89
cạo râu 83, 84
can trăn trườn người 86, 87
giang 06
tảng đá 20, 40, 60, 80
cháy nhà 05, 43, 67
người trèo cây ngã 33
động chạm của quý của đàn bà 65, 63
rắn chết 32,42,72