Mơ thấy người bệnh, Chiêm bao thấy người bệnh đánh con gì

Mơ thấy người bệnh

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người bệnh 58, 85, 80

Giải mã giấc mơ thấy người bệnh

Mơ thấy người bệnh vùng dậy là sắp có chết chóc.

Mơ thấy người bệnh ca hát là điềm dữ đáng ngại.

Bạn nên đánh đề con 58, 85, 80, nếu bạn mơ thấy người bệnh.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cái nhìn tốt 27, 72
bị đấm 58
ong đốt 16, 56, 96
khách hàng 30, 89
Lửa 78,76
trúng quả đậm 75, 84
bụi cây 56, 65
bà chửa 09, 29, 39
lội ruộng 09, 90, 99
56