Mơ thấy người bệnh, Chiêm bao thấy người bệnh đánh con gì

Mơ thấy người bệnh

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người bệnh 58, 85, 80

Giải mã giấc mơ thấy người bệnh

Mơ thấy người bệnh vùng dậy là sắp có chết chóc.

Mơ thấy người bệnh ca hát là điềm dữ đáng ngại.

Bạn nên đánh đề con 58, 85, 80, nếu bạn mơ thấy người bệnh.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
chai 94, 86
bị bỏng vào mông 16, 50, 15
nhà dột 05, 09
đèn thần 07, 57, 75
mơ thấy ai chết không rõ 38, 39
bông súng 24, 58
02
chơi đá bóng 89, 97
con ruồi 78
con hổ 17 - 71