Mơ thấy người bệnh, Chiêm bao thấy người bệnh đánh con gì

Mơ thấy người bệnh

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người bệnh 58, 85, 80

Giải mã giấc mơ thấy người bệnh

Mơ thấy người bệnh vùng dậy là sắp có chết chóc.

Mơ thấy người bệnh ca hát là điềm dữ đáng ngại.

Bạn nên đánh đề con 58, 85, 80, nếu bạn mơ thấy người bệnh.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
tham ăn 69, 48
đỉa bám vào chân 29
mình bắn súng lục 61
người yêu chết 45
mình đỏ 72, 91
máu chảy nhiều 84, 86, 38
lọc dầu 37, 57, 97
cắt tóc 82, 83, 85
hồn quỷ 95, 48
gội đầu 39, 83, 93