Mơ thấy người bệnh, Chiêm bao thấy người bệnh đánh con gì

Mơ thấy người bệnh

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người bệnh 58, 85, 80

Giải mã giấc mơ thấy người bệnh

Mơ thấy người bệnh vùng dậy là sắp có chết chóc.

Mơ thấy người bệnh ca hát là điềm dữ đáng ngại.

Bạn nên đánh đề con 58, 85, 80, nếu bạn mơ thấy người bệnh.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
người lạ 25, 75
nằm đất 92
sổ rách bìa 45, 49
hỏng bàn đạp xe 70, 07
xây dựng bàn thờ 27, 72
xem đám ma 25, 52
chó 11, 61, 16 30
bàn ăn bày đẹp 06
hai lần thấy mẹ 62, 86
buồng cau 71, 17