Mơ thấy ngồi gãi chấy, Chiêm bao thấy ngồi gãi chấy đánh con gì

Mơ thấy ngồi gãi chấy

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
ngồi gãi chấy 14, 15, 16

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bị bỏng vào mông 16, 50, 15
phụ nữ đẹp 38, 83
mình đi ăn trộm 01, 90, 05, 45, 85
người nhà ma nhập 87, 97, 67
quan tài 06, 56, 26
đỉa bám chân 29
con công 12 - 21
đi xem bói 78
con ong 16, 56, 96
mang thai 53, 63, 42