Mơ thấy ngồi gãi chấy, Chiêm bao thấy ngồi gãi chấy đánh con gì

Mơ thấy ngồi gãi chấy

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
ngồi gãi chấy 14, 15, 16

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
thấy người to béo 25, 75, 74
mơ ngủ 33, 35, 73
Nhiều người chết 90,20
con chuột nhà 17, 49
phụ nữ mang thai 25, 34
nhổ tóc sâu 64, 46, 41
màu tím 03
ăn thịt mèo 19, 91
leo núi 89, 98
trời sao lác đác 31, 49