Mơ thấy ngồi gãi chấy, Chiêm bao thấy ngồi gãi chấy đánh con gì

Mơ thấy ngồi gãi chấy

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
ngồi gãi chấy 14, 15, 16

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
ăn cơm 74, 85
ông trời 37
rụng một chiếc răng 31
rắn quấn người 49, 97
vàng mã 66, 86
vua quan 03, 43, 93
cây chuối 34, 84
đi tầu 39, 87, 78
cầy cấy 09, 89, 90
mầu trắng 01