Mơ thấy ngồi gãi chấy, Chiêm bao thấy ngồi gãi chấy đánh con gì

Mơ thấy ngồi gãi chấy

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
ngồi gãi chấy 14, 15, 16

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đi lễ 12, 21
đào đất 56
biếu cụ 85, 58
bị giật dây truyền 65
con chó 29, 59, 95
Nhà 99,25
giò 78, 84, 89
cây nhiều lộc 04, 05
Trang điểm 04,53
khăn mặt 20, 25, 52