Mơ thấy ngồi gãi chấy, Chiêm bao thấy ngồi gãi chấy đánh con gì

Mơ thấy ngồi gãi chấy

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
ngồi gãi chấy 14, 15, 16

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cánh cửa cũ 44, 94
mặc nhiều quần 06
dầu hỏa 71, 16, 61
cái cuốc 68, 69
khâu vá 36
khách hàng 30, 89
chim bay vào nhà 56, 80
bị thương 03, 90, 63
được tiền 48, 68
mặc áo đẹp 12, 33