Mơ thấy ném, Chiêm bao thấy ném đánh con gì

Mơ thấy ném

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
ném 05, 65, 85

Giải mã giấc mơ thấy ném

- Mơ thấy có người ném đá trên đất là điềm báo của đi thay người.

 

- Mơ thấy ném bánh đi, nên đề phòng mất cắp hoặc đánh rơi đồ vật

 

- Thấy mình xé bao thư ném đi là hôn nhân sắp thành tựu.

 

- Thấy ném tờ báo đi là điềm sắp mang tai tiếng.

Bạn nên đánh đề con 05, 65, 85, nếu bạn gặp giấc mơ này

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
tiền năm trăm 56, 46
gội đầu 39, 83, 93
tàn sát 05, 59
hoa hồng 09, 23
kẻ thù 61, 62
cuốc xẻng 65, 54
gặp người thân 70, 75, 78
giáo viên 52, 57
ngồi gãi chấy 14, 15, 16
bắp ngô 85, 35, 53