Mơ thấy mũi dao, Chiêm bao thấy mũi dao đánh con gì

Mơ thấy mũi dao

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
mũi dao 36, 76

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bóng ma 86, 85
rắn chết 32,42,72
đánh chết người 45, 85
thua bạc 52
cháy mô tơ 77, 79
vay mượn 06, 86
hoa đào 51, 54
cối giã giò 86, 48
cái nhìn nham hiểm 61, 49
ông tái 40, 45, 80, 85