Mơ thấy mũi dao, Chiêm bao thấy mũi dao đánh con gì

Mơ thấy mũi dao

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
mũi dao 36, 76

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cho xe 29, 79, 92
con chuột 02, 20, 55
hoa súng 10, 20
bị mẹ chửi 16, 37
cái tẩu 26, 75, 21
người già đến 56, 86
đỉa cắn 58
rụng răng 03, 85
bữa ăn một mình 74, 31, 84, 14, 16
sinh lí hai người 02, 22