Mơ thấy mũi dao, Chiêm bao thấy mũi dao đánh con gì

Mơ thấy mũi dao

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
mũi dao 36, 76

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đi ỉa gặp người 67, 76
cái ghế 49, 68
Nhà cửa, xóm làng, rơm rạ, lửa cháy 23, 67
xe lửa 03, 09, 63
áo vét 95, 54, 59
chơi xuân 13, 39, 79
vẽ tranh 04, 48, 85
thành lũy 40, 45, 54
đi xe cúp 85, 57
hoa sen 45