Mơ thấy mũi dao, Chiêm bao thấy mũi dao đánh con gì

Mơ thấy mũi dao

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
mũi dao 36, 76

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
Xác chết nhiều 07, 38, 78
bát ngọc 30, 70
mơ trẻ con chết 46
lái ô tô 08, 63, 64
con trai 68
áo con phụ nữ 00, 02
sinh em bé 09, 63
đôi dép 33, 81
đi bộ đội 15, 53
cái tẩu 26, 75, 21