Mơ thấy miệng, Chiêm bao thấy miệng đánh con gì

Tải app

Mơ thấy miệng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
miệng 18, 81, 85

Giải mã giấc mơ thấy miệng

- Chiêm bao thấy miệng xinh xắn là điềm được người đẹp yêu mến.

- Thấy miệng mở ra là giàu, ngậm lại là hao tài.

- Miệng to hơn ngày thường là có tin thật vui.

- Miệng nhỏ hơn ngày thường là gia đình bẩn chật.

Nếu bạn gặp giấc mơ thấy miệng, bạn nên đánh đề con 18, 81, 85

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bếp củi cháy to 96, 21
nhà bằng bạc 02
cái cù 02, 32, 62
nói chuyện với bố 51, 56
trời mưa 29, 92
nhà sư 16, 61, 36
lốp xe đạp 01, 08
cái làn 12, 26
đống rơm 25, 65, 27
thằng điên 29, 04