Mơ thấy miệng, Chiêm bao thấy miệng đánh con gì

Mơ thấy miệng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
miệng 18, 81, 85

Giải mã giấc mơ thấy miệng

- Chiêm bao thấy miệng xinh xắn là điềm được người đẹp yêu mến.

- Thấy miệng mở ra là giàu, ngậm lại là hao tài.

- Miệng to hơn ngày thường là có tin thật vui.

- Miệng nhỏ hơn ngày thường là gia đình bẩn chật.

Nếu bạn gặp giấc mơ thấy miệng, bạn nên đánh đề con 18, 81, 85

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
từ giã 31, 32, 87
con ngựa 12, 52, 72
nhẫn vàng 10, 50, 70, 75
bà chết sống lại 35
bán hàng rong 95
cháy đồ điện 77, 78, 79
đánh nhau bằng kiếm 60, 61
chữ số 22, 82
đi thuyền 04, 14
đi ỉa chảy 01, 06