Mơ thấy miệng, Chiêm bao thấy miệng đánh con gì

Mơ thấy miệng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
miệng 18, 81, 85

Giải mã giấc mơ thấy miệng

- Chiêm bao thấy miệng xinh xắn là điềm được người đẹp yêu mến.

- Thấy miệng mở ra là giàu, ngậm lại là hao tài.

- Miệng to hơn ngày thường là có tin thật vui.

- Miệng nhỏ hơn ngày thường là gia đình bẩn chật.

Nếu bạn gặp giấc mơ thấy miệng, bạn nên đánh đề con 18, 81, 85

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bụi cây 56, 65
đấu võ 38, 39, 84
thi đỗ 06, 00, 62
tầu hỏa 74, 72
giấy tờ ướt 26, 66
áo len 34, 84
cưỡng ép 03, 38, 83
chó cắn 29, 92, 93
cột điện 11
ăn củ đậu 38, 39