Mơ thấy miệng, Chiêm bao thấy miệng đánh con gì

Mơ thấy miệng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
miệng 18, 81, 85

Giải mã giấc mơ thấy miệng

- Chiêm bao thấy miệng xinh xắn là điềm được người đẹp yêu mến.

- Thấy miệng mở ra là giàu, ngậm lại là hao tài.

- Miệng to hơn ngày thường là có tin thật vui.

- Miệng nhỏ hơn ngày thường là gia đình bẩn chật.

Nếu bạn gặp giấc mơ thấy miệng, bạn nên đánh đề con 18, 81, 85

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
vạc 73
cho tiền người khác 63, 72
cơ may 79, 38
Nhà 99,25
bàn thờ 15, 43, 46, 95
hai con chó 96, 64
người ta đánh mẹ chảy máu đầu 63, 68, 64
cầy cấy 09, 89, 90
đầu trâu 51, 71, 91
xung phong 92, 94