Mơ thấy miệng, Chiêm bao thấy miệng đánh con gì

Mơ thấy miệng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
miệng 18, 81, 85

Giải mã giấc mơ thấy miệng

- Chiêm bao thấy miệng xinh xắn là điềm được người đẹp yêu mến.

- Thấy miệng mở ra là giàu, ngậm lại là hao tài.

- Miệng to hơn ngày thường là có tin thật vui.

- Miệng nhỏ hơn ngày thường là gia đình bẩn chật.

Nếu bạn gặp giấc mơ thấy miệng, bạn nên đánh đề con 18, 81, 85

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
mơ thấy bà 42, 27, 51
thôn quê 75, 57
nam đèo nữ 12, 25, 92
bị phạt 51, 56
phu hồ 03, 08, 83
bị bỏng vào đùi 17, 71
ong vàng 16, 56, 96
mẹ con 63, 20
tiền giả 00, 86
ăn tiệc 83, 87