Mơ thấy miệng, Chiêm bao thấy miệng đánh con gì

Mơ thấy miệng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
miệng 18, 81, 85

Giải mã giấc mơ thấy miệng

- Chiêm bao thấy miệng xinh xắn là điềm được người đẹp yêu mến.

- Thấy miệng mở ra là giàu, ngậm lại là hao tài.

- Miệng to hơn ngày thường là có tin thật vui.

- Miệng nhỏ hơn ngày thường là gia đình bẩn chật.

Nếu bạn gặp giấc mơ thấy miệng, bạn nên đánh đề con 18, 81, 85

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
ngựa 01, 62
người tàn tật 93, 91
người xa về 45, 57, 32
thầy cúng 40, 45
bà chúa 25, 50, 68, 80, 98
cái chậu 94, 32
quan tài 06, 56, 26
thìa 05, 38
cúng tổ tiên 40, 46
chó cắn chảy máu 98, 89