Mơ thấy rắn vào nhà, Chiêm bao thấy rắn vào nhà đánh con gì

Mơ thấy rắn vào nhà

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
rắn vào nhà 22, 26, 30

Giải mã giấc mơ thấy rắn vào nhà

- Mơ thấy rắn bò vào nhà: Báo hiệu sắp nhặt được của rơi.

 
- Mơ thấy rắn vào bếp: Sắp có người quyền tước đến chơi nhà.
 
Nếu bạn mơ thấy rắn vào nhà, bạn nên đánh đề con 22, 26, 30

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
uống máu 19, 64, 69
đi ỉa chảy 01, 06
xe lửa 03, 09, 63
cái giếng 92, 29
tầu biển 11, 70, 90
lợn trắng 74, 79
Nhiều người chết 90,20
Nhà cửa, xóm làng, rơm rạ, lửa cháy 23, 67
đàn ông ăn mày 04, 45
đỉa cắn người 58