Mơ thấy rắn vào nhà, Chiêm bao thấy rắn vào nhà đánh con gì

Mơ thấy rắn vào nhà

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
rắn vào nhà 22, 26, 30

Giải mã giấc mơ thấy rắn vào nhà

- Mơ thấy rắn bò vào nhà: Báo hiệu sắp nhặt được của rơi.

 
- Mơ thấy rắn vào bếp: Sắp có người quyền tước đến chơi nhà.
 
Nếu bạn mơ thấy rắn vào nhà, bạn nên đánh đề con 22, 26, 30

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
Bọ cạp 39,20
mỏ vàng dưới sông 88, 89
trời xanh 37, 77, 78
may vá 79, 98, 25
viên thuốc bổ máu 01
bảo lãnh đỡ đầu 86
chén to 94, 95
bếp lò 43, 63, 83
thạch sùng 32, 72
gà chết 28, 36