Mơ thấy mơ người dị dạng, Chiêm bao thấy mơ người dị dạng đánh con gì

Mơ thấy mơ người dị dạng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
mơ người dị dạng 75, 23, 96

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
mình đánh người khác 07, 17, 27, 37, 67
bát nhang 02, 52, 24
gặp phà 28, 52, 93
tai nạn ôtô 69, 54
chơi cờ tướng 31, 13
buộc mắc dây 41, 46
học trò 21, 37, 27, 60
quả 26, 60
lội bùn 56
củ su hào 00, 01, 06