Mơ thấy mình chém người, Chiêm bao thấy mình chém người đánh con gì

Mơ thấy mình chém người

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
mình chém người 56

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
ông tượng 82, 06, 43, 88
bàn thờ 15, 43, 46, 95
mắc điện trên cột 07, 70
heo rừng 78
bánh pháo 34
chung đề 26, 36, 76
tin mừng ở xa 12, 02
hỏng chắn bùn xe đạp 53, 54
ăn thịt người 83, 85
ngồi gãi chấy 14, 15, 16