Mơ thấy mèo nằm ngủ, Chiêm bao thấy mèo nằm ngủ đánh con gì

Tải app

Mơ thấy mèo nằm ngủ

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
mèo nằm ngủ 00, 58

Giải mã giấc mơ thấy mèo nằm ngủ

- Mơ thấy mèo nằm ngủ là có thành công nhỏ. 

- Thấy mèo vồ là bị người công kích. 

- Thấy mèo trắng là gặp bạn dữ. 

- Thấy mèo đen là gặp người đ àn bà quỷ quyệt. 

- Nghe tiếng mèo ngao mà không thấy mèo là điềm xui xẻo. 

- Thấy mèo ngồi ngao trước cửa là có tang khó. 

- Thấy rờ rẫm mèo hay mèo cạ lông vào mình là có cạm bẫy. 

Mơ thấy mèo nằm ngủ, bạn nên đánh đề con 00, 58

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
lớp học 81, 84
ăn chay 86, 85
lợn trắng 74, 79
con cua 67, 89
con trai 68
kiến cắn 29
Chồng chết 92,30
chim khách 60, 10
cháy nhà 05, 43, 67
thấy người đội mũ 56, 89