Mơ thấy mặt nạ, Chiêm bao thấy mặt nạ đánh con gì

Mơ thấy mặt nạ

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
mặt nạ 30, 35, 32

Giải mã giấc mơ thấy mặt nạ

- Chiêm bao thấy mình mang mặt nạ là có việc toan tính bất lương nhưng không thành.

- Thấy người khác mang mặt nạ là có kẻ lừa gạt.

Mơ thấy mặt nạ, bạn nên đánh đề con 30, 35, 32

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bị bỏng vào đùi 17, 71
về quê 57, 75
ném vào ma 65, 66
đàn ông chết 06, 26
con chấy 11, 16, 61
leo trèo bờ suối 89
sang nhà láng giềng 42, 43, 64
chèo nóc nhà 48, 98
hàn bánh xe 32, 89
thầy bói 14, 49, 64