Mơ thấy lớp học đông người, Chiêm bao thấy lớp học đông người đánh con gì

Mơ thấy lớp học đông người

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
lớp học đông người 81, 84

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
con kiến 29
chim bay 71, 72,67
tàu thuyền 33, 38
bắt rắn 32, 33
thổ công 57, 79
lái xe 08, 63, 64
thấy người cao lớn 31, 21
ném vào ma 65, 66
con nhặng 71, 17
đồng hồ đeo tay 58, 95