Mơ thấy lội ruộng, Chiêm bao thấy lội ruộng đánh con gì

Tải app

Mơ thấy lội ruộng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
lội ruộng 09, 90, 99

Giải mã giấc mơ thấy lội ruộng

Chiêm bao thấy mình lội dưới ruộng nước mênh mông để cấy là điềm phát đạt, tài lợi đến tới tấp. 

- Thấy tự mình cày ruộng là gia đình sung túc.

- Thấy ruộng lầy lội không cày cấy được là khổ cực đến nơi.

- Thấy phá hoang ruộng là điềm tốt lành.

- Thấy cắt lúa từ đồng ruộng mang về là tài lợi sắp vào.

Mơ thấy lội ruộng, bạn nên đánh đề con 09, 90, 99

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
ông tướng 82, 28
chảy máy 09, 29, 49, 69
bánh pháo 34
Nhà mới 03,68
đi ỉa gặp người 67, 76
cánh chim 01, 65
ong mật 16, 56, 96
cắt tóc nữ 57, 85
bà bầu 19-03
cái thang 54, 02, 65