Mơ thấy làm cổng, Chiêm bao thấy làm cổng đánh con gì

Mơ thấy làm cổng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
làm cổng 56

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đình chùa 01, 40, 80
con tôm 71, 31
rồng bay 26, 62
đi xa đánh nhau 93, 39
phải lội xuống ao 7
chó cắn đuổi 58, 38
máy khâu 87, 78
con chuột 02, 20, 55
khoai lang 51, 52, 95
cánh chim 01, 65