Mơ thấy hoa súng, Chiêm bao thấy hoa súng đánh con gì

Mơ thấy hoa súng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
hoa súng 10, 20

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
thằng ngốc 29, 90
chia ly 52, 57, 72
đánh cướp 08, 84
con cua 67, 89
nhiều mầu 78
bất lực 26, 32
trúng quả đậm 75, 84
mồ mả 36, 76
máu 19, 69, 64
rắn cắn người 43, 73