Mơ thấy hoa súng, Chiêm bao thấy hoa súng đánh con gì

Mơ thấy hoa súng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
hoa súng 10, 20

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đi đái dắt 98, 99
đi ỉa gặp người 67, 76
nói chuyện với mẹ 57, 75
nhận tiền của người con gái 88
cái cù 02, 32, 62
quan tài bôc khói 62, 63
chửi chồng 07, 57, 17
đua xích lô 26, 36
thầy cúng 40, 45
đi tắm 39