Mơ thấy hiện vật, Chiêm bao thấy hiện vật đánh con gì

Mơ thấy hiện vật

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
hiện vật 65, 56

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
chó đẻ 09, 90, 91, 96, 16
nếm đồ chua chát 68, 54, 45
nếm đồ ngọt 34, 39
ném 05, 65, 85
sóng thần 85
lớp học đông người 81, 84
ném vào ma 65, 66
thấy người chết 26, 65
ăn uống 83, 87
yêu người nổi tiếng 67