Mơ thấy hầm tối tăm, Chiêm bao thấy hầm tối tăm đánh con gì

Mơ thấy hầm tối tăm

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
hầm tối tăm 87, 82, 72

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
con vẹn 61, 62
đôi dép 33, 81
trời xanh 37, 77, 78
lội ruộng 09, 90, 99
giải thoát 84, 85
cái cuốc 68, 69
gà trống 55, 57
sông nước 42
trâu rừng 83, 63
mâm cơm 87, 78