Mơ thấy giò, Chiêm bao thấy giò đánh con gì

Mơ thấy giò

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
giò 78, 84, 89

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
người khó đẻ 91
đào giếng 65
cột điện 11
cái giếng 92, 29
đánh chết người 45, 85
con kiến 29
kỳ lân 65, 78
mất tiền 69, 74
đàn ông 81, 11, 51
thi đỗ 06, 00, 62