Mơ thấy gieo trồng, Chiêm bao thấy gieo trồng đánh con gì

Mơ thấy gieo trồng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
gieo trồng 57, 46

Giải mã giấc mơ thấy gieo trồng

- Chiêm bao thấy mình gieo trồng là điềm hy vọng, tương lai êm dịu.

- Thấy người gieo mạ là tước lộc sắp đến.

- Thấy mình dạy người gieo mạ là người đi xa sẽ về.

Mơ thấy gieo trồng, bạn nên đánh đề con 57, 46.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
hai con chó 96, 64
mình bị bắt 84
máy bay 47, 74, 71, 17
mũi dao 36, 76
bàn thờ bị đổ 05, 55
thằng hề 03, 30
tầu biển 11, 70, 90
bông hoa 85, 65, 79, 61
Sâu 24,80
phân người 31, 36, 63