Mơ thấy gieo trồng, Chiêm bao thấy gieo trồng đánh con gì

Mơ thấy gieo trồng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
gieo trồng 57, 46

Giải mã giấc mơ thấy gieo trồng

- Chiêm bao thấy mình gieo trồng là điềm hy vọng, tương lai êm dịu.

- Thấy người gieo mạ là tước lộc sắp đến.

- Thấy mình dạy người gieo mạ là người đi xa sẽ về.

Mơ thấy gieo trồng, bạn nên đánh đề con 57, 46.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
con voi 13, 53
mũ sắt 77, 72, 27
bánh ngọt 52, 02
xem kịch 13, 63, 35
thaất vọng 12, 71, 64
trèo thang 79, 84, 02
cái màn 85, 97
bị tấn công 02, 05
sao trên trời 33, 38
gặp ô tô xe máy 73