Mơ thấy gieo trồng, Chiêm bao thấy gieo trồng đánh con gì

Mơ thấy gieo trồng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
gieo trồng 57, 46

Giải mã giấc mơ thấy gieo trồng

- Chiêm bao thấy mình gieo trồng là điềm hy vọng, tương lai êm dịu.

- Thấy người gieo mạ là tước lộc sắp đến.

- Thấy mình dạy người gieo mạ là người đi xa sẽ về.

Mơ thấy gieo trồng, bạn nên đánh đề con 57, 46.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
rụng răng 31, 32, 52, 62
xem hai bà cãi nhau 08
nhổ tóc sâu 64, 46, 41
ngựa 01, 62
Lửa 78,76
hành kinh 67, 68
ăn no quá 95, 79
cứu hỏa 08, 80
cha chết 05,72
con hổ 17 - 71