Mơ thấy gieo trồng, Chiêm bao thấy gieo trồng đánh con gì

Mơ thấy gieo trồng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
gieo trồng 57, 46

Giải mã giấc mơ thấy gieo trồng

- Chiêm bao thấy mình gieo trồng là điềm hy vọng, tương lai êm dịu.

- Thấy người gieo mạ là tước lộc sắp đến.

- Thấy mình dạy người gieo mạ là người đi xa sẽ về.

Mơ thấy gieo trồng, bạn nên đánh đề con 57, 46.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
nam đèo nữ 12, 25, 92
máy bay đổ 59, 95
Bẻ ngô 53, 35
hôn nhau 00, 84, 74, 48
vây hãm 03, 04
hiện vật 65, 56
lốp xe đạp 01, 08
người trèo bàn thờ 95, 59
bị giật dây truyền 65
bạn hiền 38, 83