Mơ thấy gặp người nhà, Chiêm bao thấy gặp người nhà đánh con gì

Mơ thấy gặp người nhà

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
gặp người nhà 70, 75, 78

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
Nhà cửa, xóm làng, rơm rạ, lửa cháy 23, 67
cột điện 11
xe điện 01, 06, 16
quan tài chưa chôn 04
mẹ đỡ đầu 26, 76, 67
vợ vá quần áo 07, 70
bị mẹ chửi 16, 37
gặp cụ già đạo đức 41, 64, 62
chuối 15, 05, 95
Gián 49,01