Mơ thấy gặp gà, Chiêm bao thấy gặp gà đánh con gì

Mơ thấy gặp gà

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
gặp gà 33, 45, 57

Giải mã giấc mơ thấy gặp gà

Chiêm bao thấy gặp một đàn gà trống là có tài lộc vào rất gần.

Mơ thấy gặp gà mái dắt bầy gà con là phát tài.

Mơ thấy gặp gà mái đẻ là có của bất ngờ.

Bộ số tương ứng với giấc mơ thấy gặp gà: 33, 45, 57

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
yêu 75, 70
phượng hoàng 13, 78, 98
vệ sĩ 10, 20, 80, 81
bàn ăn dọn sạch 42, 46
được thưởng 82, 62
đánh chết rắn 25
bia mộ 50, 85
con điên 52, 08, 89
áo của chồng 07, 70
con ếch con 28, 43