Mơ thấy gặp cụ già đạo đức, Chiêm bao thấy gặp cụ già đạo đức đánh con gì

Mơ thấy gặp cụ già đạo đức

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
gặp cụ già đạo đức 41, 64, 62

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
nghe ô tô chạy 22, 77
khỏa thân 18, 81, 84, 48
Nhà mới 03,68
ngọc 54, 45, 15
lá thư 75, 76, 83
Nói chuyện với người đã chết 75, 76, 90, 92
áo lót 09, 59
người ăn bánh mì 69
gặp chướng ngại vật không đi được 81, 18
ăn trưa 01,02,92