Mơ thấy gặp cụ già đạo đức, Chiêm bao thấy gặp cụ già đạo đức đánh con gì

Mơ thấy gặp cụ già đạo đức

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
gặp cụ già đạo đức 41, 64, 62

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
hái ổi 49
đi vắng 05, 20, 25
cứu thương 05, 06, 56
bà già trẻ em 14, 41
sao băng 33, 38
đi ỉa chảy 01, 06
nghèo khổ 19, 14
thấy người to béo 25, 75, 74
hai đàn ông chết đuối 04, 06
ăn hàng 03,04, 52, 19