Mơ thấy gặp chướng ngại vật không đi được, Chiêm bao thấy gặp chướng ngại vật không đi được đánh con gì

Mơ thấy gặp chướng ngại vật không đi được

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
gặp chướng ngại vật không đi được 81, 18

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
sông nước 42
bà chết sống lại 35
rắn quấn chân 96
sửa nhà 24, 26
diều hâu 68, 67
chó cắn 29, 92, 93
cây sai quả 49, 73, 36
gạo 08, 80
bằng lòng đồng ý 52, 32
hai người khiêng quan tài 69