Mơ thấy gặp chướng ngại vật không đi được, Chiêm bao thấy gặp chướng ngại vật không đi được đánh con gì

Mơ thấy gặp chướng ngại vật không đi được

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
gặp chướng ngại vật không đi được 81, 18

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
ăn trộm 01,90
giấy tờ ướt 26, 66
được thưởng 82, 62
xếp quần áo 06, 09
dây xích 41, 46, 61
Thần chết 83, 93
chợ 25, 52
làm cổng 56
củ khoai 75, 95
học trò 21, 37, 27, 60