Mơ thấy gặp chướng ngại vật không đi được, Chiêm bao thấy gặp chướng ngại vật không đi được đánh con gì

Mơ thấy gặp chướng ngại vật không đi được

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
gặp chướng ngại vật không đi được 81, 18

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bộ mặt sầu 42, 61
vượng 04
cây nở hoa 43, 61, 16
mình bị đuổi 94, 85
bắt cá ở suối 45, 54
áo tây 00,04
áo hoa 22, 33
xích lô 19, 18, 94
hồn quý 75
chó 11, 61, 16 30