Mơ thấy gặp chướng ngại vật không đi được, Chiêm bao thấy gặp chướng ngại vật không đi được đánh con gì

Mơ thấy gặp chướng ngại vật không đi được

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
gặp chướng ngại vật không đi được 81, 18

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
không mặc quần áo 18, 81, 48, 84
mơ ngủ 33, 35, 73
tử hình sống lại 48, 51, 71
mũi khoan 34, 54, 74
dây chuyền bạc 08, 80
bát 31, 38
mình đánh người khác 07, 17, 27, 37, 67
cháy nhà 05, 43, 67
thổ địa 38, 78
tầu bay 10, 11