Mơ thấy gặp chướng ngại vật không đi được, Chiêm bao thấy gặp chướng ngại vật không đi được đánh con gì

Mơ thấy gặp chướng ngại vật không đi được

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
gặp chướng ngại vật không đi được 81, 18

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đèn ông sao 44, 55
mất xe tìm thấy được 67, 64
bị thủ tiêu 06, 14
đi thuyền 04, 14
xem đám ma 25, 52
ông già cho quà 75
đống rơm 25, 65, 27
đám tang 34, 35, 36
bụi cây 56, 65
anh 07