Mơ thấy gặp chướng ngại vật không đi được, Chiêm bao thấy gặp chướng ngại vật không đi được đánh con gì

Mơ thấy gặp chướng ngại vật không đi được

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
gặp chướng ngại vật không đi được 81, 18

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
nhà máy 48, 68, 28
sông nước 42
lòng 09
đỉa bám chân 29
tin xấu đột ngột 01, 13
sinh em bé 09, 63
quần áo vá nhiều 01, 11
nam đi xe máy 88, 38
rắn quấn chân 96
máu chảy nhiều 84, 86, 38