Mơ thấy được vàng, Chiêm bao thấy được vàng đánh con gì

Mơ thấy được vàng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
được vàng 10, 04, 15, 75

Giải mã giấc mơ thấy được vàng

Mơ thấy nhặt được vàng hay đang nấu, đúc vàng thì thường là điềm báo mình không nên chỉ xét về hình thức bất cứ sự việc nào mà phải xem xét cả về nội dung bên trong.

Mơ thấy đào được vàng, thường là điềm của hoạnh tài (tiền của có được rất nhiều một cách bất ngờ, không chính đáng, không do công sức mình tạo ra).

Mơ thấy được vàng, bạn nên đánh đề con 10, 04, 15, 75

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bà chúa 25, 50, 68, 80, 98
thợ xây 78, 87, 73
đèn ông sao 44, 55
bàn thờ bị đổ 05, 55
Đi lạc đường 12, 34, 98
cắt tóc 82, 83, 85
thi đỗ 06, 00, 62
lá rụng 51, 59
đe dọa 37, 73, 78
buông chuối 70, 72