Mơ thấy đứng trên mái nhà, Chiêm bao thấy đứng trên mái nhà đánh con gì

Mơ thấy đứng trên mái nhà

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đứng trên mái nhà 64, 46

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
quả na 13, 14
đánh nhau ném lựu đạn 67
con tin 85, 97
khoai lang 51, 52, 95
nhẫn vàng 10, 50, 70, 75
vực thẳm 17, 71
cái cầy 26, 75, 56
nướng sắn 99, 94
hàng đổ 37
hỏng chắn bùn xe đạp 53, 54