Mơ thấy đứng trên mái nhà, Chiêm bao thấy đứng trên mái nhà đánh con gì

Mơ thấy đứng trên mái nhà

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đứng trên mái nhà 64, 46

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
chim 02,22,32
người ăn bánh mì 69
quan tài mở nắp 31, 36
trời mưa 29, 92
khó đẻ 91, 96, 19
bàn cờ 14, 54, 74, 94
Cức 34,68
hiện vật 65, 56
cây khế 07, 70
thấy tiền 02, 52, 82