Mơ thấy đứng trên mái nhà, Chiêm bao thấy đứng trên mái nhà đánh con gì

Mơ thấy đứng trên mái nhà

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đứng trên mái nhà 64, 46

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
quả chuối 34, 43
con ngựa 12, 52, 72
xích mích với bạn 06
hàng đổ 37
đưa tang 72, 27
áo lót 09, 59
ngũ hương 28, 92
cái xẻng 63, 64
tiên 47
hổ 78