Mơ thấy đứng trên mái nhà, Chiêm bao thấy đứng trên mái nhà đánh con gì

Mơ thấy đứng trên mái nhà

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đứng trên mái nhà 64, 46

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bát 31, 38
chiến thắng 96, 86
sập nhà 30, 86
rụng răng không chảy máu 03, 31, 32, 52, 62
Trúng số 00,88
mình bị bắt 84
thấy dây dầu 39
chó cắn 29, 92, 93
đi xa ngoại tình 23, 59
đi ỉa chảy 01, 06