Mơ thấy đứng trên mái nhà, Chiêm bao thấy đứng trên mái nhà đánh con gì

Mơ thấy đứng trên mái nhà

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đứng trên mái nhà 64, 46

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
rắn hai đầu 51, 15
xe đu 31, 63, 68
bùa giải 16, 18, 78
phóng sự 25, 50, 55
ngựa bay 77
chờ đợi 53, 64
đi mua giầy 56, 06
rắn 96,12,15
con ó 76
khung xe đạp 89