Mơ thấy đứng trên mái nhà, Chiêm bao thấy đứng trên mái nhà đánh con gì

Mơ thấy đứng trên mái nhà

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đứng trên mái nhà 64, 46

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
xe lửa 03, 09, 63
xe máy đèo hàng 09, 90
mơ mình bán hàng ăn 06, 07
bát 31, 38
đào móng nhà 74, 47
mình bắn súng lục 61
đỉa cắn người 58
mình đá bóng 49, 62
bị kẻ thù dọa 39, 72
đền cổ 46, 66