Mơ thấy đứng trên mái nhà, Chiêm bao thấy đứng trên mái nhà đánh con gì

Mơ thấy đứng trên mái nhà

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đứng trên mái nhà 64, 46

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
con sò 90,52
bãi cá 95, 83
thi đỗ 06, 00, 62
người nhà ma nhập 87, 97, 67
xây dựng bàn thờ 27, 72
vé thưởng 29, 86
hồn người chết 04, 10, 80, 81
đưa tang 72, 27
bàn thờ bị đổ 05, 55
giải thoát 84, 85