Mơ thấy đứng trên mái nhà, Chiêm bao thấy đứng trên mái nhà đánh con gì

Mơ thấy đứng trên mái nhà

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đứng trên mái nhà 64, 46

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
người xa về 45, 57, 32
rắn cắn người 43, 73
quái vật 30, 39, 17
ngựa 01, 62
cối giã giò 86, 48
phượng hoàng 13, 78, 98
Đống lửa 08, 48
đi xa đánh nhau 93, 39
người tây 13, 43, 93, 98
chó cắn 29, 92, 93