Mơ thấy đỉa cắn người, Chiêm bao thấy đỉa cắn người đánh con gì

Mơ thấy đỉa cắn người

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đỉa cắn người 58

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cắt tóc nam 14, 54, 65, 45
người chết 26,76,75
viên thuốc bổ máu 01
bật lửa 07, 70, 75
đi tắm 39
khỉ 56
rùa 27, 67
buồng cau 71, 17
gặp người thân 70, 75, 78
quả 26, 60