Mơ thấy đỉa cắn người, Chiêm bao thấy đỉa cắn người đánh con gì

Mơ thấy đỉa cắn người

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đỉa cắn người 58

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
xe đu 31, 63, 68
hòm đạn 90, 95, 59
hai người khiêng quan tài 69
Chồng chết 92,30
bắn bị thương 48
bật lửa 07, 70, 75
gà chết 28, 36
rắn vàng 38, 83
chấy đầy đầu 57, 59
đàn ông ăn mày 04, 45