Mơ thấy đỉa bám vào chân, Chiêm bao thấy đỉa bám vào chân đánh con gì

Mơ thấy đỉa bám vào chân

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đỉa bám vào chân 29

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
thấy người đốt làng 16, 21, 28
Nói chuyện với người đã chết 75, 76, 90, 92
chùa 05, 56, 26
con mèo 18, 58, 89
tiền hai trăm 12, 78, 89
đàn ông 81, 11, 51
chó 11, 61, 16 30
thiên đường 37, 77, 78
người mình yêu 46, 47, 87
hai thằng ăn cắp 26, 62