Mơ thấy đỉa bám vào chân, Chiêm bao thấy đỉa bám vào chân đánh con gì

Mơ thấy đỉa bám vào chân

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đỉa bám vào chân 29

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
gặp ăn xin 24, 76, 86
bóng đen 58
người tàn tật 93, 91
may quần áo mới 54
thấy người đốt làng 16, 21, 28
ong vàng 16, 56, 96
mơ người dị dạng 75, 23, 96
nói chuyện với mẹ 57, 75
tờ giấy 89, 39
rắn xanh lục 64,27,75