Mơ thấy đỉa bám đầy người, Chiêm bao thấy đỉa bám đầy người đánh con gì

Mơ thấy đỉa bám đầy người

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đỉa bám đầy người 28, 11

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
hương đèn 06, 31, 63, 82
cho tiền người khác 63, 72
công an 14, 34, 54
xôi 23, 45
con rái cá 48, 79
mặt nạ 30, 35, 32
uống sữa 45, 62
lúa gạo 08, 80
xe điện 01, 06, 16
đánh đĩ 57, 75