Mơ thấy đỉa bám đầy người, Chiêm bao thấy đỉa bám đầy người đánh con gì

Mơ thấy đỉa bám đầy người

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đỉa bám đầy người 28, 11

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
leo núi 89, 98
gội đầu 39, 83, 93
áo tây 00,04
phải lội xuống ao 7
ngồi gãi chấy 14, 15, 16
rắn xanh lục 64,27,75
người nù 62, 82, 68
sao trên trời 33, 38
thằng điên ngồi xe 31
bị tai nạn 45,78