Mơ thấy đỉa bám đầy người, Chiêm bao thấy đỉa bám đầy người đánh con gì

Mơ thấy đỉa bám đầy người

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đỉa bám đầy người 28, 11

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đi tầu 39, 87, 78
quả đu đủ 58, 98
vay mượn 06, 86
mình bắn súng lục 61
đom đóm 19, 59
bé trai 07
chim ỉa vào người 27
con rết 00, 08, 20
nhện trăng xa 63
trẻ con cãi nhau 89, 98