Mơ thấy đỉa bám đầy người, Chiêm bao thấy đỉa bám đầy người đánh con gì

Mơ thấy đỉa bám đầy người

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đỉa bám đầy người 28, 11

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
ngũ hương 28, 92
đền cổ 46, 66
con sâu 24, 80
nghĩa địa 12, 72, 92
đàn ông ăn mày 04, 45
vết máu 05, 32, 64
quả khế 07, 70
cãi nhau 36, 37, 68
thanh sắt 19, 09
ăn mày 01