Mơ thấy đỉa bám đầy người, Chiêm bao thấy đỉa bám đầy người đánh con gì

Mơ thấy đỉa bám đầy người

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đỉa bám đầy người 28, 11

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
rụng cả hàm răng 03
cúng tổ tiên 40, 46
cánh chim 01, 65
bắt rắn 32, 33
yêu người cùng giới 70, 75
khai thác vàng 12, 21, 01, 10
bắn cung tên 77, 72
người khóc 85, 87
con nhện 33, 73
quán rượu ngoài trời 69