Mơ thấy đi vắng, Chiêm bao thấy đi vắng đánh con gì

Mơ thấy đi vắng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đi vắng 05, 20, 25

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
sụt lở 09, 13
hai chữ số 64, 47
đi chơi xa 01, 21, 31
mơ trẻ con chết 46
nghe ô tô chạy 22, 77
bị trấn lột 84, 85
cái cuốc 68, 69
uống nước 21, 45, 62
công an 14, 34, 54
cánh cửa mới đóng 42, 43, 52