Mơ thấy đi vắng, Chiêm bao thấy đi vắng đánh con gì

Mơ thấy đi vắng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đi vắng 05, 20, 25

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
chó 11, 61, 16 30
dắt trâu 29
đỉa bám đầy người 28, 11
hai bố con 32, 82, 98
đi thuyền 04, 14
đánh chết người 45, 85
bị người thân từ bỏ 14, 74
dây chuyền vàng 08, 80
mình chết 68, 78
đình chùa 01, 40, 80