Mơ thấy đi thuyền, Chiêm bao thấy đi thuyền đánh con gì

Mơ thấy đi thuyền

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đi thuyền 04, 14

Giải mã giấc mơ thấy đi thuyền

-Mơ thấy mình đi thuyền để qua biển là có dấu hiệu của đại cát đại lợi

- Thấy mình đi trên tàu thuyền là vui vẻ tới.

 

Nếu bạn mơ thấy đi thuyền, bạn nên đánh đề con 04, 14

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
uống bia 08, 16
hà mã 56
nam nữ yêu nhau 12, 21
mũi khoan 34, 54, 74
thấy dây dầu 39
thôn quê 75, 57
cái cầy 26, 75, 56
bố 04, 88
mơ người dị dạng 75, 23, 96
gặp phà 28, 52, 93