Mơ thấy đi thuyền, Chiêm bao thấy đi thuyền đánh con gì

Mơ thấy đi thuyền

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đi thuyền 04, 14

Giải mã giấc mơ thấy đi thuyền

-Mơ thấy mình đi thuyền để qua biển là có dấu hiệu của đại cát đại lợi

- Thấy mình đi trên tàu thuyền là vui vẻ tới.

 

Nếu bạn mơ thấy đi thuyền, bạn nên đánh đề con 04, 14

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
dây xích 41, 46, 61
chim đậu 87
đời đẹp 66, 67, 61
bị giật dây truyền 65
người khó đẻ 91
đi ô tô 96
miệng 18, 81, 85
quả mít 33, 67
bến xe 58, 98
giết người 47, 83