Mơ thấy đi thuyền, Chiêm bao thấy đi thuyền đánh con gì

Mơ thấy đi thuyền

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đi thuyền 04, 14

Giải mã giấc mơ thấy đi thuyền

-Mơ thấy mình đi thuyền để qua biển là có dấu hiệu của đại cát đại lợi

- Thấy mình đi trên tàu thuyền là vui vẻ tới.

 

Nếu bạn mơ thấy đi thuyền, bạn nên đánh đề con 04, 14

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
lợn quay 02, 04
xây dựng bàn thờ 27, 72
nhiều ghế 44, 84
chim bay 71, 72,67
mơ thấy tình địch 62, 61
khói đen 07, 27, 67
Đi chùa 90,32
bị ghép tội 46, 73, 21
gặp bạn trai 04, 37, 38
chơi xuân 13, 39, 79