Mơ thấy đi thuyền, Chiêm bao thấy đi thuyền đánh con gì

Mơ thấy đi thuyền

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đi thuyền 04, 14

Giải mã giấc mơ thấy đi thuyền

-Mơ thấy mình đi thuyền để qua biển là có dấu hiệu của đại cát đại lợi

- Thấy mình đi trên tàu thuyền là vui vẻ tới.

 

Nếu bạn mơ thấy đi thuyền, bạn nên đánh đề con 04, 14

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
trẻ con cãi nhau 89, 98
đứng trên mái nhà 64, 46
chuột đồng 15, 51
người tàn tật 93, 91
con giun 11, 94
xa nhà 44, 65, 85
đói 13, 93, 59
xe hỏng phanh 87
con tôm 71, 31
mình đỏ 72, 91