Mơ thấy đi thuyền, Chiêm bao thấy đi thuyền đánh con gì

Mơ thấy đi thuyền

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đi thuyền 04, 14

Giải mã giấc mơ thấy đi thuyền

-Mơ thấy mình đi thuyền để qua biển là có dấu hiệu của đại cát đại lợi

- Thấy mình đi trên tàu thuyền là vui vẻ tới.

 

Nếu bạn mơ thấy đi thuyền, bạn nên đánh đề con 04, 14

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bị phạt 51, 56
cái miệng 78
mất xe tìm thấy được 67, 64
trèo mái nhà 59
sông nước 42
người trèo cây ngã 33
bị cướp 84, 84
cái cù 02, 32, 62
con sò 90,52
nắng 52, 72, 29, 92