Mơ thấy đi thuyền, Chiêm bao thấy đi thuyền đánh con gì

Mơ thấy đi thuyền

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đi thuyền 04, 14

Giải mã giấc mơ thấy đi thuyền

-Mơ thấy mình đi thuyền để qua biển là có dấu hiệu của đại cát đại lợi

- Thấy mình đi trên tàu thuyền là vui vẻ tới.

 

Nếu bạn mơ thấy đi thuyền, bạn nên đánh đề con 04, 14

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
học trò 21, 37, 27, 60
nước chảy 35, 45, 65
mua nhà 03, 68
con dòi 57
người nhà ma nhập 87, 97, 67
bị thương 03, 90, 63
thấy người bị treo cổ 95, 97
con chấy 11, 16, 61
sóng thần 85
thanh sắt 19, 09