Mơ thấy đi thuyền, Chiêm bao thấy đi thuyền đánh con gì

Mơ thấy đi thuyền

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đi thuyền 04, 14

Giải mã giấc mơ thấy đi thuyền

-Mơ thấy mình đi thuyền để qua biển là có dấu hiệu của đại cát đại lợi

- Thấy mình đi trên tàu thuyền là vui vẻ tới.

 

Nếu bạn mơ thấy đi thuyền, bạn nên đánh đề con 04, 14

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cái tích 93
chèo nóc nhà 48, 98
khó đẻ 91, 96, 19
đẻ ra mèo 01, 23, 62
em 09
quan tài chưa chôn 04
tranh anh 04, 48, 85
gặp chướng ngại vật không đi được 81, 18
rắn quấn chân 96
tinh trùng 07, 65, 88