Mơ thấy đi thuyền, Chiêm bao thấy đi thuyền đánh con gì

Mơ thấy đi thuyền

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đi thuyền 04, 14

Giải mã giấc mơ thấy đi thuyền

-Mơ thấy mình đi thuyền để qua biển là có dấu hiệu của đại cát đại lợi

- Thấy mình đi trên tàu thuyền là vui vẻ tới.

 

Nếu bạn mơ thấy đi thuyền, bạn nên đánh đề con 04, 14

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
chim ỉa vào người 27
rắn rết 00, 02, 28, 40, 82
tiền giả 00, 86
cối giã giò 86, 48
xe đạp bị hỏng 15
vượng 04
mũi dao 36, 76
cây chuối 34, 84
cười với nam 09, 59
cây sai quả 49, 73, 36