Mơ thấy đi tầu, Chiêm bao thấy đi tầu đánh con gì

Mơ thấy đi tầu

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đi tầu 39, 87, 78

Giải mã giấc mơ thấy đi tầu

- Mơ thấy mình đi trên tàu là vui vẻ tới tấp.

- Mơ thấy đi trên tàu gặp sóng to hoặc giông bão là có nguy biến.

Mơ thấy đi tầu, bạn nên đánh đề con 39, 87, 78

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
áo dài nữ 64, 46
gà con 07, 08
mất trộm 01, 03, 43
cháy nhà 05, 43, 67
đi ỉa chảy 01, 06
chim 02,22,32
gặp phà 28, 52, 93
đá bóng 00, 09, 08, 05
đôi bít tất 96, 39, 89
xích lô 19, 18, 94