Mơ thấy đi tầu, Chiêm bao thấy đi tầu đánh con gì

Mơ thấy đi tầu

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đi tầu 39, 87, 78

Giải mã giấc mơ thấy đi tầu

- Mơ thấy mình đi trên tàu là vui vẻ tới tấp.

- Mơ thấy đi trên tàu gặp sóng to hoặc giông bão là có nguy biến.

Mơ thấy đi tầu, bạn nên đánh đề con 39, 87, 78

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
gặp người thân 70, 75, 78
khăn mặt 20, 25, 52
chung đề 26, 36, 76
người đã mất 45,11
con lợn 39
thìa 05, 38
cua bể 05, 46, 65
chim trời 87
đền cổ 46, 66
thẩm phán quan tòa 24, 89