Mơ thấy đi tầu, Chiêm bao thấy đi tầu đánh con gì

Mơ thấy đi tầu

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đi tầu 39, 87, 78

Giải mã giấc mơ thấy đi tầu

- Mơ thấy mình đi trên tàu là vui vẻ tới tấp.

- Mơ thấy đi trên tàu gặp sóng to hoặc giông bão là có nguy biến.

Mơ thấy đi tầu, bạn nên đánh đề con 39, 87, 78

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cái giếng 92, 29
yêu bạn cũ 70, 75
dao 36, 76
người dập lửa 34, 47, 69
cái cầy 26, 75, 56
đình chùa 01, 40, 80
cổng trào 40, 80, 20
mưa nhỏ 68, 78
lợn trắng 74, 79
mắt 62, 82, 11, 21, 91, 51