Mơ thấy đi tầu, Chiêm bao thấy đi tầu đánh con gì

Mơ thấy đi tầu

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đi tầu 39, 87, 78

Giải mã giấc mơ thấy đi tầu

- Mơ thấy mình đi trên tàu là vui vẻ tới tấp.

- Mơ thấy đi trên tàu gặp sóng to hoặc giông bão là có nguy biến.

Mơ thấy đi tầu, bạn nên đánh đề con 39, 87, 78

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
heo rừng 78
mơ người dị dạng 75, 23, 96
ôm nhau 64, 85, 97
áo của vợ 09, 91, 19
đại 08
con điên 52, 08, 89
con ngựa 12, 52, 72
xe đu 31, 63, 68
người chết 26,76,75
đái dầm 20, 60, 70