Mơ thấy đi lễ, Chiêm bao thấy đi lễ đánh con gì

Mơ thấy đi lễ

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đi lễ 12, 21

Giải mã giấc mơ thấy đi lễ

Mơ thấy mình đi lễ bái thần, phật ở chùa chiền, miếu mạo thường là điềm báo mọi việc sẽ được thuận lợi.

Mơ thấy làm lễ rước thần, thánh hay đón bài vị thường là điềm được tiền của.

Nếu bạn mơ thấy đi lễ, bạn nên đánh đề con : 12, 21

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
93, 51, 90, 09
chết đuối 07, 30, 84
cái mai 19, 91, 87
chó 11, 61, 16 30
ngọc hoàng 05, 15, 17, 95
ăn trộm xe máy 04
bánh ngọt 52, 02
cac-con số 39, 93
mình bắn súng lục 61
lái xe 08, 63, 64