Mơ thấy đi ỉa đông người, Chiêm bao thấy đi ỉa đông người đánh con gì

Mơ thấy đi ỉa đông người

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đi ỉa đông người 08, 09

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
nhà ngói đỏ 84, 92
căn buồng bình thường 20, 21, 40, 60
uống cà phê 67
nam đèo nữ 12, 25, 92
chăn gối 46, 47, 70
khách sạn 32, 47
củ su hào 00, 01, 06
con giun 11, 94
thấy người cao lớn 31, 21
bất lực 26, 32