Mơ thấy đi ỉa đông người, Chiêm bao thấy đi ỉa đông người đánh con gì

Mơ thấy đi ỉa đông người

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đi ỉa đông người 08, 09

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
xe máy 42, 47, 72
ăn trộm xe máy 04
lội ruộng 09, 90, 99
con hổ 30 – 46
quan tài mở nắp 31, 36
đôi giầy ba ta 02, 03
trời sao lác đác 31, 49
ngồi gãi chấy 14, 15, 16
đi chơi xuân 19, 39
quần lót 02, 59