Mơ thấy đi ỉa đông người, Chiêm bao thấy đi ỉa đông người đánh con gì

Mơ thấy đi ỉa đông người

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đi ỉa đông người 08, 09

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bộ mặt sầu 42, 61
quan tài có xác chết 74, 21
kim chỉ 11, 15, 94
cây sai quả 49, 73, 36
thợ xây 78, 87, 73
câu cá rô 76, 87
ông tái 40, 45, 80, 85
người tàn tật 93, 91
bắt bớ 05, 19
ma hiện hình 02, 37