Mơ thấy đi ỉa, Chiêm bao thấy đi ỉa đánh con gì

Mơ thấy đi ỉa

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đi ỉa 89, 98

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cát 36, 63
con dế 33, 45, 99
mất dép 33, 81
đám tang 34, 35, 36
con chuột 02, 20, 55
người khác trúng số 86, 68
mồ mả 36, 76
chia ly 52, 57, 72
tù tội 92, 29
hai con chó 96, 64