Mơ thấy đi ỉa, Chiêm bao thấy đi ỉa đánh con gì

Mơ thấy đi ỉa

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đi ỉa 89, 98

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
ông chủ 21, 26, 22, 27
cái xẻng 63, 64
người tây 13, 43, 93, 98
chiến thắng 96, 86
yêu người nổi tiếng 67
bàn thờ bị đổ 05, 55
con rồng 10, 50, 90
đàn trâu 31, 51
nhẫn vàng 10, 50, 70, 75
Nói chuyện với người đã chết 75, 76, 90, 92