Mơ thấy đi ỉa, Chiêm bao thấy đi ỉa đánh con gì

Mơ thấy đi ỉa

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đi ỉa 89, 98

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
lội bùn 56
chai 94, 86
sụt lở 09, 13
chơi cờ tướng 31, 13
bàn thờ nghi ngút 89, 98
bộ mặt sầu 42, 61
con ruồi 78
con tôm 71, 31
hiện rõ hình 96, 46
Phân 23,95