Mơ thấy đi ỉa, Chiêm bao thấy đi ỉa đánh con gì

Mơ thấy đi ỉa

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đi ỉa 89, 98

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
con ếch con 28, 43
đàn ông khỏa thân 15, 51
hàng đổ 37
đi đái dắt 98, 99
giò chả 22, 42
cổng chào 20, 40, 80
mình chết 68, 78
mình bắn súng lục 61
nhà bán hàng 24, 64, 78
đào giếng 65