Mơ thấy đi ỉa, Chiêm bao thấy đi ỉa đánh con gì

Mơ thấy đi ỉa

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đi ỉa 89, 98

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
khâm phục 37, 73
Trúng số 00,88
con rồng 10, 50, 90
người ăn bánh mì 69
củ khoai 75, 95
bát đĩa 85, 87
con mọt 05, 39
quan tài 06, 56, 26
mặc nhiều quần 06
cúng tổ tiên 40, 46