Mơ thấy đi ỉa, Chiêm bao thấy đi ỉa đánh con gì

Mơ thấy đi ỉa

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đi ỉa 89, 98

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
anh em họ 01
rùa biển 87, 45
khỉ 56
ngựa ăn 60,82
bát nhang 02, 52, 24
món tiền nhỏ 03, 07
đuổi bắt 15, 57, 72
cái tát 06
vạc 73
vàng mã 66, 86