Mơ thấy đi ỉa, Chiêm bao thấy đi ỉa đánh con gì

Mơ thấy đi ỉa

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đi ỉa 89, 98

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
con mình chết 35
nói chuyện với bố 51, 56
kẻ chân châu 13, 31, 60
bị bỏng vào đùi 17, 71
xe hỏng phanh 87
thỏi vàng 82, 37
tình tứ nói chuyện 34
ba ba 76
cứt 31, 36, 63
người yêu cũ 64, 74, 78