Mơ thấy đi ỉa chảy, Chiêm bao thấy đi ỉa chảy đánh con gì

Mơ thấy đi ỉa chảy

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đi ỉa chảy 01, 06

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cánh cửa mới đóng 42, 43, 52
một mình trong quán 79
cây xoan 94, 45,49
Trang điểm 04,53
con rết 00, 08, 20
quả bưởi 01, 09, 20, 26, 30, 70
áo dài nữ 64, 46
kiến cắn 29
cứu thương 05, 06, 56
tình nhân ồn ào 47, 78