Mơ thấy đi ỉa chảy, Chiêm bao thấy đi ỉa chảy đánh con gì

Mơ thấy đi ỉa chảy

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đi ỉa chảy 01, 06

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
con đĩ 01, 24, 26
sổ điểm 30, 35
bóng ma 86, 85
quả đu đủ 58, 98
tai nạn chết người 07, 70
hai chữ số 64, 47
cái dấu 25, 75
bị vây đuổi 38, 83
mặc nhiều quần áo 79
xe máy 42, 47, 72