Mơ thấy đi ỉa chảy, Chiêm bao thấy đi ỉa chảy đánh con gì

Mơ thấy đi ỉa chảy

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đi ỉa chảy 01, 06

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
múc nước giếng 06, 37, 63
ngủ với gái 21, 61, 28, 75, 57
ếch 86
mèo rừng 14, 54, 94
kẻ thù 61, 62
hai bàn thờ 46, 96, 91
mẹ đi xa về 07
bắt được nhiều cá 23, 65, 08, 56
mua bán 25, 28
bạn hiền 38, 83