Mơ thấy đèn thần, Chiêm bao thấy đèn thần đánh con gì

Mơ thấy đèn thần

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đèn thần 07, 57, 75

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
mặt nạ 30, 35, 32
ông sãi bà sãi 16, 56, 36
mình đánh người khác 07, 17, 27, 37, 67
thằng ngốc 29, 90
thấy người mua 68
tiền hai trăm 12, 78, 89
người nhà đến 56, 86
chú tiểu 36, 76
đống lửa cháy 08, 18
bộ mặt tươi cười 41, 46