Mơ thấy đe dọa, Chiêm bao thấy đe dọa đánh con gì

Mơ thấy đe dọa

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đe dọa 37, 73, 78

Giải mã giấc mơ thấy đe dọa

- Nếu ban mơ thấy bị ma đuổi theo mình, đe dọa hoặc gây bệnh thì có thể điềm báo có chuyện buồn bực, mình sẽ bị bệnh thật. 

Mơ thấy đe dọa, bạn nên đánh đề con 37, 73, 78.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
lòng 09
bị thương 03, 90, 63
ăn trưa 01,02,92
đi xa về 37, 57, 42
đua xích lô 26, 36
bát ngọc 30, 70
cô liên 47, 57
sợ ma 75, 23, 96
chim đậu 87
Thần chết 83, 93