Mơ thấy đe dọa, Chiêm bao thấy đe dọa đánh con gì

Mơ thấy đe dọa

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đe dọa 37, 73, 78

Giải mã giấc mơ thấy đe dọa

- Nếu ban mơ thấy bị ma đuổi theo mình, đe dọa hoặc gây bệnh thì có thể điềm báo có chuyện buồn bực, mình sẽ bị bệnh thật. 

Mơ thấy đe dọa, bạn nên đánh đề con 37, 73, 78.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bị tai nạn 45,78
nhà mát 32, 23
vào vườn 09, 90
mực đen 10, 90, 78
cá rô 20, 40, 82
dầu hỏa 71, 16, 61
mũi dao 36, 76
mưa nhỏ 68, 78
cái miếu 63, 68
thợ xây 78, 87, 73