Mơ thấy đe dọa, Chiêm bao thấy đe dọa đánh con gì

Mơ thấy đe dọa

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đe dọa 37, 73, 78

Giải mã giấc mơ thấy đe dọa

- Nếu ban mơ thấy bị ma đuổi theo mình, đe dọa hoặc gây bệnh thì có thể điềm báo có chuyện buồn bực, mình sẽ bị bệnh thật. 

Mơ thấy đe dọa, bạn nên đánh đề con 37, 73, 78.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
giò 78, 84, 89
yêu bạn thân 12
nhà máy 48, 68, 28
con giun 11, 94
chửi chồng 07, 57, 17
nhiều hũ nước đái 96, 69
phéc mơ tuya 99
cuốc xẻng 65, 54
bàn ăn bày đẹp 06
xe bò ba gác 07, 87