Mơ thấy đe dọa, Chiêm bao thấy đe dọa đánh con gì

Mơ thấy đe dọa

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đe dọa 37, 73, 78

Giải mã giấc mơ thấy đe dọa

- Nếu ban mơ thấy bị ma đuổi theo mình, đe dọa hoặc gây bệnh thì có thể điềm báo có chuyện buồn bực, mình sẽ bị bệnh thật. 

Mơ thấy đe dọa, bạn nên đánh đề con 37, 73, 78.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
mẹ con 63, 20
cưới vợ 70, 65, 69
đàn ông ghen 09, 12, 31
mình khóc 85, 87
tuồng lương 09, 92
đàn trâu 31, 51
ma đuổi 33, 34, 35
báo 26, 62
nhà mái bằng 46, 64
nhà ngói đỏ 84, 92