Mơ thấy đôi vẹt, Chiêm bao thấy đôi vẹt đánh con gì

Mơ thấy đôi vẹt

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đôi vẹt 83, 87

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
xe hơi 82, 92
đi làm 01, 21, 26
con quạ 25, 62, 65
mua vàng 01, 10, 15, 75
thổ công 57, 79
con chuột nhà 17, 49
ngủ với gái 21, 61, 28, 75, 57
56
phu hồ 03, 08, 83
yêu đồng nghiệp 70, 75