Mơ thấy đôi vẹt, Chiêm bao thấy đôi vẹt đánh con gì

Mơ thấy đôi vẹt

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đôi vẹt 83, 87

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
con đĩ 01, 24, 26
sông ngòi 42
uống sữa 45, 62
sóng thần 85
cái muôi 00, 75
cây chuối 34, 84
đánh vợ 51, 52, 53
hai bàn thờ 46, 96, 91
dắt bò 02, 28
khung xe đạp 89