Mơ thấy đôi vẹt, Chiêm bao thấy đôi vẹt đánh con gì

Mơ thấy đôi vẹt

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đôi vẹt 83, 87

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
ba bố con ăn no 19
ném 05, 65, 85
mất xe tìm thấy 28, 82, 92
con sò 90,52
xích mích với bạn 06
thước kẻ 11, 05
hương cháy 07, 20, 70, 57
giò chả 22, 42
cho tiền người khác 63, 72
yêu người cùng giới 70, 75