Mơ thấy đôi vẹt, Chiêm bao thấy đôi vẹt đánh con gì

Mơ thấy đôi vẹt

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đôi vẹt 83, 87

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đi thuyền trên sông 23, 39, 59, 93
mơ hai chữ số 64, 14
con heo rừng 78
cái mũ 28, 46, 68, 86
phật 57, 75,51,01
than thở 90, 95
sụt lở 09, 13
bị bỏng vào đùi 17, 71
đi xem bói 78
rùa 87,56