Mơ thấy đôi vẹt, Chiêm bao thấy đôi vẹt đánh con gì

Mơ thấy đôi vẹt

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đôi vẹt 83, 87

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
uống sữa 45, 62
quả rụng 89, 39
sụt lở 09, 13
đoàn người diễu hành 76
cái dấu 25, 75
đi xem bói 78
cái chum 75, 35
cái miếu 63, 68
người nhà đến 56, 86
viên đá nhỏ 00, 05, 38