Mơ thấy đôi vẹt, Chiêm bao thấy đôi vẹt đánh con gì

Mơ thấy đôi vẹt

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đôi vẹt 83, 87

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
rụng tóc 82, 83, 85
uống thuốc 01
nước biển 58
gặp ăn xin 24, 76, 86
mất trộm 01, 03, 43
xây bể nước 21, 26, 32
chó đến nhà 93, 98
con cáo 48, 28
bếp đun 40, 49
vàng ngọc 03, 63, 83