Mơ thấy đôi vẹt, Chiêm bao thấy đôi vẹt đánh con gì

Mơ thấy đôi vẹt

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đôi vẹt 83, 87

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
khâu vá 36
ăn thịt rắn 27, 72
cái chổi 85, 93
đòi nợ 53, 35
nạo thai 53, 63, 42
màu đỏ 26, 68, 82
ngựa 01, 62
bàn thờ 15, 43, 46, 95
vực thẳm 17, 71
bị mất xe 28, 82, 92, 67, 64