Mơ thấy đôi vẹt, Chiêm bao thấy đôi vẹt đánh con gì

Mơ thấy đôi vẹt

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đôi vẹt 83, 87

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
rắn 96,12,15
Nhà 99,25
29,58
có lóc 68
bát nhang 02, 52, 24
bình 07
áo tây 00,04
người lạ vào nhà 00, 32, 76
bến xe 58, 98
chết đuối 07, 30, 84