Mơ thấy đàn lợn, Chiêm bao thấy đàn lợn đánh con gì

Mơ thấy đàn lợn

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đàn lợn 38, 49

Giải mã giấc mơ thấy đàn lợn

- Chiêm bao thấy đàn lợn là sanh tâm làm việc xằng bậy với kẻ ăn ngưòi ở trong nhà.

- Thấy làm thịt lợn là có người mời ăn nhậu.

- Thấy ăn thịt lợn là hao tài.

- Chiêm bao thấy lợn rừng là có người hãm hại.

Mơ thấy dđàn lợn, bạn nên đánh đề con 38, 49

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
thấy tiền 02, 52, 82
nhà vệ sinh 34, 71
bị trấn lột 84, 85
bà già trẻ em 14, 41
bộ mặt đẹp 22, 98, 39
khăn mặt 20, 25, 52
tàn sát 05, 59
chuột đồng 15, 51
áo hoa 22, 33
biển cạn 57, 58