Mơ thấy đàn lợn, Chiêm bao thấy đàn lợn đánh con gì

Mơ thấy đàn lợn

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đàn lợn 38, 49

Giải mã giấc mơ thấy đàn lợn

- Chiêm bao thấy đàn lợn là sanh tâm làm việc xằng bậy với kẻ ăn ngưòi ở trong nhà.

- Thấy làm thịt lợn là có người mời ăn nhậu.

- Thấy ăn thịt lợn là hao tài.

- Chiêm bao thấy lợn rừng là có người hãm hại.

Mơ thấy dđàn lợn, bạn nên đánh đề con 38, 49

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
gặp người nhà 70, 75, 78
cái mả 30, 70, 40, 90
thấy người bé nhỏ 45, 61
hai người khiêng quan tài 69
đỉa bám vào chân 29
được vàng 10, 04, 15, 75
thằng điên ngồi xe 31
bị mẹ chửi 16, 37
khí giới 70
bắt được nhiều cá 23, 65, 08, 56