Mơ thấy dây xích, Chiêm bao thấy dây xích đánh con gì

Mơ thấy dây xích

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
dây xích 41, 46, 61

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
gặp gà 33, 45, 57
đi ỉa chảy 01, 06
chứa bạc 52, 57, 63
nhà mái bằng 46, 64
con tin 85, 97
chảy máy 09, 29, 49, 69
cười với nam 09, 59
thấy người đi dạo 32, 89
quả dừa 09, 50, 70
miệng 18, 81, 85