Mơ thấy dây xích, Chiêm bao thấy dây xích đánh con gì

Mơ thấy dây xích

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
dây xích 41, 46, 61

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đôi vẹt 83, 87
chim bay vào nhà 56, 80
đống rơm 25, 65, 27
sửa nhà 24, 26
máu kinh nguyệt 16, 69, 64
con rái cá 48, 79
tờ giấy 89, 39
bông sen 24, 74
cái mâm 81, 18, 86
kiến lửa 29