Mơ thấy đầu trâu, Chiêm bao thấy đầu trâu đánh con gì

Mơ thấy đầu trâu

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đầu trâu 51, 71, 91

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
nước lụt 67, 68
bãi cá 95, 83
đàn bà 81, 11, 51
cái chầy 94, 29, 11, 98
địa ngục 94, 95
thấy người to béo 25, 75, 74
tinh trùng 07, 65, 88
chuyển nhà xí 9
nhiều ghế 44, 84
bị ghép tội 46, 73, 21