Mơ thấy đầu trâu, Chiêm bao thấy đầu trâu đánh con gì

Mơ thấy đầu trâu

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đầu trâu 51, 71, 91

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
gặp tiền 01, 76, 16
đòi nợ 53, 35
cái cù 02, 32, 62
thấy người con gái cười 00, 03
rắn bơi 21, 82
cánh chim 01, 65
xe lửa 03, 09, 63
chim yểng 27, 72
cưới vợ 70, 65, 69
người trèo cây ngã 33