Mơ thấy đầu trâu, Chiêm bao thấy đầu trâu đánh con gì

Mơ thấy đầu trâu

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đầu trâu 51, 71, 91

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
em gái 45, 57
tiên 47
mất cắp 86, 84, 39
cho con xe 69, 96, 64
thấy người bị ám sát 22, 37
câu cá rô 76, 87
quả bưởi 01, 09, 20, 26, 30, 70
yêu đương 24, 86, 87
bắn bị thương 48
nghĩa địa 12, 72, 92