Mơ thấy đầu trâu, Chiêm bao thấy đầu trâu đánh con gì

Mơ thấy đầu trâu

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đầu trâu 51, 71, 91

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
thổ công 57, 79
tình bạn xung yếu 06, 62
con vẹn 61, 62
nhiều hũ nước đái 96, 69
tiền năm trăm 56, 46
quạ chết 36, 80, 85
con ốc nhồi 67
con sò 90,52
Ở tù 19,25
nhận tiền của người con gái 88