Mơ thấy đầu trâu, Chiêm bao thấy đầu trâu đánh con gì

Mơ thấy đầu trâu

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đầu trâu 51, 71, 91

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
nhận được của bố thí 48
quả ổi 26, 60
cái chén 93
người chết 26,76,75
két xăng 64, 74
mơ trẻ con chết 46
bàn ăn dọn sạch 42, 46
cánh cửa mới đóng 42, 43, 52
bắt rận cho chó 93, 83
xung phong 92, 94