Mơ thấy đậu, Chiêm bao thấy đậu đánh con gì

Mơ thấy đậu

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đậu 07

Giải mã giấc mơ thấy đậu

Chiêm bao thấy trồng đậu là việc toan tính sắp thành.

Thấy giẫm lên đám đậu hay nhiều hột đậu là có kẻ nói xấu mình.

Thấy rang đậu hay nấu đậu là công việc bị cản trở.

 

Đi thi mà thấy ăn đậu là rớt.

Mơ thấy đậu, bạn nên đánh đề con 07.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
mua vàng 01, 10, 15, 75
khói đen 07, 27, 67
nam nữ yêu nhau 12, 21
quả chuối 34, 43
bướm đậu 45
buồn vì chồng 01, 17
hà mã 56
cối giã cua 92, 87
thổ địa 38, 78
thaất vọng 12, 71, 64