Mơ thấy đậu, Chiêm bao thấy đậu đánh con gì

Mơ thấy đậu

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đậu 07

Giải mã giấc mơ thấy đậu

Chiêm bao thấy trồng đậu là việc toan tính sắp thành.

Thấy giẫm lên đám đậu hay nhiều hột đậu là có kẻ nói xấu mình.

Thấy rang đậu hay nấu đậu là công việc bị cản trở.

 

Đi thi mà thấy ăn đậu là rớt.

Mơ thấy đậu, bạn nên đánh đề con 07.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
ong đốt 16, 56, 96
thua bạc 52
cha chết 05,72
vợ tự tử 08, 18, 56
đi làm 01, 21, 26
người lạ 25, 75
chém nhau 17, 37, 77
thấy người chết 26, 65
ăn củ đậu 38, 39
trông thấy hai đống cứt tròn 01, 02, 20