Mơ thấy đậu, Chiêm bao thấy đậu đánh con gì

Mơ thấy đậu

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đậu 07

Giải mã giấc mơ thấy đậu

Chiêm bao thấy trồng đậu là việc toan tính sắp thành.

Thấy giẫm lên đám đậu hay nhiều hột đậu là có kẻ nói xấu mình.

Thấy rang đậu hay nấu đậu là công việc bị cản trở.

 

Đi thi mà thấy ăn đậu là rớt.

Mơ thấy đậu, bạn nên đánh đề con 07.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
mơ thấy bà 42, 27, 51
con cua 67, 89
lúa gạo 08, 80
ba bố con ăn no 19
hiện vật 65, 56
xem đá bóng 72, 96
con sóc 19, 29, 79
thấy người còn trẻ 64, 78
chó đẻ 09, 90, 91, 96, 16
mầu xanh 09, 90, 95, 45