Mơ thấy đậu, Chiêm bao thấy đậu đánh con gì

Mơ thấy đậu

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đậu 07

Giải mã giấc mơ thấy đậu

Chiêm bao thấy trồng đậu là việc toan tính sắp thành.

Thấy giẫm lên đám đậu hay nhiều hột đậu là có kẻ nói xấu mình.

Thấy rang đậu hay nấu đậu là công việc bị cản trở.

 

Đi thi mà thấy ăn đậu là rớt.

Mơ thấy đậu, bạn nên đánh đề con 07.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bắt bớ 05, 19
02
lội ao vớt bèo 08, 18
của đàn bà 27, 28, 87
buộc mắc dây 41, 46
biếu cụ 85, 58
vé thưởng 29, 86
chó đuổi chạy xuống ao 68
khoang tầu 41, 71
đi vắng 05, 20, 25