Mơ thấy dao xây, Chiêm bao thấy dao xây đánh con gì

Mơ thấy dao xây

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
dao xây 16, 61

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
mình chết 68, 78
đá bóng 00, 09, 08, 05
Xác chết nhiều 07, 38, 78
Phân 23,95
mầu xanh 09, 90, 95, 45
vua quan 03, 43, 93
nước mắt 48, 51, 71
cái xẻng 63, 64
đi du lịch 87
gặp lợn 59, 70, 07, 62