Mơ thấy dao xây, Chiêm bao thấy dao xây đánh con gì

Mơ thấy dao xây

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
dao xây 16, 61

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
ném 05, 65, 85
sinh em bé 09, 63
đàn bà ghen 09, 23
nhà mát 32, 23
bị bỏng vào tay 17, 21
bị cướp 84, 84
chó đến nhà 93, 98
cái xích 79, 82
ba bố con ăn no 19
đào móng nhà 74, 47